Regulamin sklepu

Regulamin internetowego Sklepu Kramik Jurajskiego Sianka

§1

Postanowienia ogólne

1. Jurajskie Sianko prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Kramiku Jurajskiego Sianka jest firma: GABI Małgorzata Komuda

Mariańskie Porzecze 10

08-470 Wilga 

NIP: 5241315742 

REGON: 140601515

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Jurajskim Sianku są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Jurajskim Sianku są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Jurajskie Sianko.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Jurajskie Sianko potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Jurajskie Sianko ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Jurajskie Sianko przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Jurajskie Sianko nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Zawarcie umowy kupna następuje w momencie, gdy Jurajskie Sianko przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

-  przelewem – wówczas Jurajskie Sianko rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Jurajskie Sianko.

-  za pobraniem - płatnośc gotówką kurierowi

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Realizacja zamówienia i wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Jurajskie Sianko wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Jurajskiego Sianka.

3. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu wpłynięcia pełnej należności za złożone zamówienie, plus koszty wysyłki, i wynosi on od dwóch do pięciu dni roboczych.

4. Jurajskie Sianko zastrzega sobie wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych (dni robocze oznaczają wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy)

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Jurajskie Siankou reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Jurajskie Sianko ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Jurajskie Sianko.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1.Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli zostanie złożone w terminie 14 dni od odbioru towaru.

3. Klient zwraca towar do Jurajskiego Sianka w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (drogą, mailową, telefoniczną, bądź w jakikolwiek inny sposób). Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Jurajskie Sianko sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Jurajskie Sianko zwraca Klientowi zapłaconą kwotę (łącznie z kosztami dostawy), Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Jurajskie Sianko nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2019 r.

 Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl